Organisationen

Vision

Vår vision är att demokratin ska utvecklas och användas som en motor för att skapa ett resilient och socialt hållbart samhälle. Vi vill se att vår demokrati inbegriper att de som berörs av en viktig fråga inkluderas i problemformuleringarna och beslutsprocesserna i högre omfattning. Vi vill se ett samhälle där spänning, motstånd och konflikt inte undviks, utan betraktas som en katalysator för nödvändig förändring. Vi vill se ett samhälle där alla tar ansvar och tillsammans skapar en bättre framtid för våra barn. Vi vill se ett samhälle som präglas av ömsesidigt förtroende, kreativt medskapande, robusta relationer och en djup respekt för miljön som möjliggör vårt liv på jorden.

 

Värdegrund

Dialogues arbete bygger på en stark tro på människors förmåga att hitta sätt att hantera även de mest komplexa utmaningarna tillsammans. Vi accepterar att spänning, motstånd och konflikt är en naturlig del av livet och vi tror dessutom att det är centrala katalysatorer för att skapa nödvändiga förändringar. Vi tror på dialogens förmåga att underbygga bättre beslut, bygga relationer, skapa förtroende, hantera spänningar och förebygga destruktiva konflikter.

 

Organisation

Dialogues AB (svb) är ett icke-vinstutdelande bolag som grundades år 2015. Vi är tydliga i vår övertygelse att arbetet för ett hållbart och demokratiskt samhälle inte behöver vara en jakt på egen vinst. Vi använder därför all vinst för att bygga ut vår verksamhet och för att stödja grupper ideellt. Vårt bolag består idag av tre personer och vi har låga overheadkostnader. Vi arbetar aktivt i nätverk och samarbetar med andra organisationer och associerade konsulter och ser det som ett framgångsrikt sätt att skapa mervärde för dem som anlitar oss.