Teamet

Martin Sande

Martin Sande är medgrundare till Dialogues och arbetar med allt som rör dialoger. Han har en gedigen erfarenhet av att arbeta med dialogprocesser i samband med komplexa och spänningsfyllda samhällsfrågor. I rollen som facilitator uppskattas han för sin energi, sitt fokus och sin särskilda förmåga att hjälpa grupper att möta komplexa frågor med mod, nyfikenhet och respekt. Martin hjälper grupper att skapa resultat bortom det som ansågs möjligt. Han har bland annat genomfört en medskapande dialog som ledde till nya samrådsformer för romsk inkludering i Göteborg, Linköping och Luleå. Martin har tillsammans med Dr. Andy Williamsson skrivit boken From arrogance to intimacy – A handbook for active democracies, samt bidragit till fler skrifter i samarbete med SKL. Martin har tidigare arbetat som konsult med fokus på dialog och medskapande förändringsarbete bland annat inom Preera. Han är utbildad civilekonom och har dessutom utbildning inom dialog, processledning, facilitering och konflikthantering.

Bernard le Roux

Bernard le Roux är medgrundare till Dialogues och arbetar med allt som rör dialoger och medling. Han har lång erfarenhet av att arbeta med dels dialogprocesser i samband med spännings- och konfliktfyllda samhällsfrågor, dels medling i många olika kontexter, såsom familjemedling, affärsmedling, arbetsplatsmedling, medling vid brott och samhällsmedling. Bernard har i samarbete med SKL bidragit till flera skrifter och han har dessutom skrivit en handledning för dialog i komplexa frågor och konflikter som används bland annat i Colombia. Därutöver har han bidragit till flera böcker om transformativ medling. Bernard har tidigare arbetat inom Göteborgs stad och byggt upp både en brottsmedlingsverksamhet och en verksamhet för att hantera komplexa samhällsfrågor genom dialog. Han har även arbetat med konflikthantering, medling och utbildning i Kapstaden och Köpenhamn. Bernard är utbildad inom ekonomi och juridik och är dessutom utbildad lärare. Utöver detta har han utbildning inom dialog och processledning, samt medling och konflikthantering.

Emilia Rózsa

Emilia Rózsas roll inom Dialogues är att tillämpa psykologisk kunskap inom ramen för arbetet med
komplexa och konfliktfyllda frågor. Emilia bistår i arbetet med dialog, medling, utbildning och handledning med särskilt fokus på att utforma skriftligt utbildnings- och handledningsmaterial. Hon har tidigare arbetat dels med samtal och facilitering, dels med sociala frågor. Utbildningsinsatser, svåra samtal,
konflikthantering, attitydförändrande arbete, samt att skapa motivation och engagemang har
varit centralt inom dessa arbeten. Emilia har särskilt erfarenhet av att arbeta förebyggande mot människohandel och för att stimulera unga människors engagemang i demokrati- och samhällsfrågor. Hon har bland annat arbetat på Världskulturmuseet, Individuell Människohjälp, Nätverket mot Trafficking och Nätverket Tromb. Därutöver har hon erfarenhet av dels projektledning och
samordning, dels konstnärligt arbete inom foto, design och teater. Emilia har en beteendevetenskaplig utbildning med inriktning på psykologi, sociologi och kriminologi med särskilt fokus på medling.