Om oss

Dialogues

Vi grundade Dialogues som en plattform för att arbeta i spänningsfältet runt komplexa och konfliktfyllda frågor. Vi arbetar med facilitering eller processledning, stöd i form av handledning och coachning, och utbildning.

För oss handlar det om att skapa flöde när samtalet kör fast och stelnar. Det är just flödet som behövs för att kunna hantera spänningar, motstånd och konflikter i enskilda relationer och i grupper. Vårt verktyg är dialog och vi finns till för att stödja organisationer, grupper och individer att bli bättre på att samverka och medskapa. Vi har lång erfarenhet av dialoger med medborgare/invånare – särskilt i svårlösta eller komplexa frågor.

Dialogues är ett bolag med särskilt vinstbegränsning. Det betyder att vi använder all vinst för att bygga ut vår verksamhet och för att stödja grupper ideellt.

Martin Sande

Grundare och senior samtalsledare på Dialogues (svb). Verksam sedan 25 år som konsult. Har sedan 1995 arbetat med att möta behov av förändring med dialog, medskapande och förtroende i fokus. Martin uppskattas för sin energi, fokus och särskilda förmåga att som samtalsledare hjälpa grupper att möta riktigt komplexa frågor med mod, nyfikenhet och respekt. Martin hjälper grupper att skapa resultat bortom det ansågs möjligt.

Martin är författare till flera skrifter i samarbete med SKL. 2014 gavs boken ”From arrogance to intimacy – a handbook for active democracies” tillsammans med Dr. Andy Williamsson.

Bernard le Roux

Medgrundare till Dialogues. Medlare, facilitator och utbildare i konflikthantering och dialog. I senaste åren har han arbetat på Göteborgs Stad med hantering av komplexa samhällsfrågor och konflikter genom dialog. Han var med-ansvarig för att utbilda tjänstepersoner och politiker i dialog. Han har också varit med i SKLs nätverk för dialog i komplexa samhällsfrågor sedan 2011 där han har hållit i utbildning och stött kommuner som har deltagit i nätverket.

Bernard kommer ursprungligt från Sydafrika och har bott i Sverige sedan 2003. Han är utbildat i ekonomi och juridik. Han har utbildning i, och över 16 års erfarenhet av att arbeta med medling av olika typer konflikter och tvister – allt från familjemedling, affärsmedling, medling i arbetsplatskonflikter och samhällskonflikter samt medling i samband med brott. Han är också utbildat lärare med 12 års erfarenhet i klassrummet.

Emilia Rózsa

Emilias roll inom Dialogues är att tillämpa psykologisk kunskap inom ramen för arbetet med
komplexa och konfliktfyllda frågor. Hon bistår bland annat i arbetet med dialog och medling,
samt arbetar med att skapa en länkad databas rörande Dialogues förhållningssätt och metodik.
För att slutföra sin utbildning gör hon under 2018 praktik inom Dialogues.

Emilia har en beteendevetenskaplig utbildning med inriktning på psykologi, sociologi och
kriminologi med särskilt fokus på medling och svåra samtal. Hon har tidigare arbetat med
dels samtal och kommunikation, dels sociala frågor. Utbildningsinsatser, svåra samtal,
konflikthantering, attitydförändrande arbete samt att skapa motivation och engagemang har
varit centralt inom dessa arbeten. Därutöver har hon erfarenhet av projektledning och
samordning, samt konstnärligt arbete.