Vad vi gör

Dialogledning

Vi leder dialogprocesser eller bistår med dialogledning. Det innebär ibland att vi måste designa processer och samtal. Ibland betyder det att vi leder samtal mellan individer eller grupper.

Dialogstöd

Vi stödjer andra som leder processer innan och under en dialogprocess. Vi tar en coachande och stödjande roll gentemot dem som håller i dialogen. Dialogstöd kan också innebära att stödja individer som står inför en utmaning – att hålla i ett möte, föra svåra samtal, med mera.

Konflikthantering och medling

Vi medlar när det blir konflikt i en grupp, mellan grupper eller mellan individer. Vi har en lång erfarenhet av konflikter av olika slag.

Utbildning

Vi utbildar i samtalsledning och dialogdesign samt i medling och konflikthantering. Vi delar med oss de arbetssätt vi använder samt tankar och modeller som inspirerar oss.

Inspiration

Vi är tillgänglig för att träffa grupper som behöver inspiration när det gäller komplexa frågor i samhället eller sociala och samhälleliga konflikter.