Hur vi kan stödja er med att designa och leda dialoger 

Att designa och leda samal 

Svåra samtal eller möten där det förväntas förekomma spänning behöver nogrann design och bra facilitering 
Spänning, motstånd och konflikt på möten eller i samtal är en utmaing. Vår vanliga samtalsformer och förmåga att leda dessa samtal kan vara otillräckliga. Bra design och samtalsledning är särskilt viktigt om personen som leder mötet är inblandat i situationen som har lätt till spänningen.

Vi skiljer mella dialogdesign och facilitering (eller samtalsledning) 
Var det sig enskilda samtal eller större dialger  kan designen (hur mötet läggs upp) göra en avgörande skilldnad när det gäller resultatet. Hur mötet leds eller faciliteras är också viktigt. Bra facilitering kan bidra till att ett möte lyckas eller inte. 

Behöver ni personlig stöd (coachning), hjälp med dialogdesign, klarhet kring samtalsledningskompetens eller kontakt med en kvalificerad samtalsledare eller meldare? 
Kontakta oss gärna oavsett om ni bara vill bolla några tankar, behöver personlig stöd och råd eller behöver en neutral samtalsledare. Om inte vi själva kan hjälpa er, kan vi hjälpa er att hitta den kompetens ni behöver. 

Drop us a line or send us a message