Förvandla

komplexitet och spänning

till en positiv kraft

Utbildningar

Läs mer om våra utbildningar här.

Centrum för Naturresursdialog

Dialogues har bidragit till att skapa centrum för naturresursdialog, en neutral plattform för viktiga samtal om naturresurser och möjlighet till utbildningar i dialog, samverkan och konflikthantering i frågor som rör naturresurser. (Länken öppnas i en ny fik)

Nyheter och tankar

Läs om nya utvecklingar och våra tankar om dialog i komplexa samhällsfrågor.

Dialogues syn på komplexa samhällsfrågor

Vi ser samhället som ett dynamiskt, levande system. Precis som i ett ekosystem påverkar små störningar i ett område även andra delar av samhällssystemet. Att hantera komplexa samhällsfrågor framgångsrikt kräver att hänsyn tas till helheten. Genom samverkan och genom att använda den kollektiva visdomen är det möjligt att komma fram till hållbara lösningar. Dialog är verktyget för att vända motstånd till möjlighet.

Läs vidare om hur vi arbetar och vad vi kan göra för att stötta er.

Komplexitet och konflikt

Samhällsproblem präglas vanligtvis av  komplexitet, spänning och konflikt i någon utsträckning. De ger oss en indikation av riskerna och möjligheter kopplade till ett problem, hur vi bör designa dialogen och vilken kompetens som behövs för att leda samtal eller medla.

Läs mer om komplexitet och konflikt i samhällsfrågor.

Vilka är första stegen?

När ni står inför en complex samhälls utmaning är första steget att ta reda på hur ni kan agera. Vad bör ni göra direkt och hur ska problemet hanteras på längre sikt? Vi har verktyg för att hjälpa er förstå situationen som ni befinner er i.
Läs mer

Dialog

Dialog är ett sätt att hantera komplexa samhällsproblem. Ordet dialog betyder dock olika saker till olika människor. Det är viktigt att vara tydligt med vad ni menar med dialog och vilken typ av dialog behövs för att hantera olika situationer som uppstår.
Läs mer om dialog

 

Var förberedd

Att hantera samhällsproblem när er organisation inte är förberedd kan leda till sämre resultat och kan påverka verksamheten negativt.
Läs mer om hur ni kan öka er kapacitet för att hantera svårlösta samhällsfrågor.

 

Vilka vi är och vad vi gör

Dialogues är en liten, mobilt, icke-vinstutdelande bolag. Vi samarbetar med andra för att genom samverkan hitta sätt att hantera och lösa spänningre som finns kring komplexa samhällsfrågor

Läs mer om oss, våra samverkanspartners, kunder och om vår erfarenhet.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss direkt eller skicka ett meddelande