VILKA VI ÄR

OCH VAD VI GÖR

 

Dialogues är ett litet företag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb). Vi stöder dem som vill hantera komplexa samhällsfrågor som ofta skapar stress och spänningar. Vi riktar oss  till myndigheter, organisationer, grupper och individer. Vi väljer att vara ett litet, smidigt och mobilt företag och arbetar gärna i partnerskap med andra. Nedan följer några exempel på våra insatser.

Martin Sande

Martin är senior facilitator och medgrundare av Dialogues. Han har arbetat i 25 år som konsult med att utforska, utveckla och ta fram prototyper för hur man kan möta komplexa utmaningar med fokus på dialog, samskapande och tillit. Han är erkänd för sin energi, sitt fokus och sin särskilda förmåga att underlätta samtal i grupper som står inför komplexa utmaningar och hjälpa dem att gå bortom vad de anser vara möjligt.

Martin är en skicklig talare och utbildare i facilitering och dialogdesign. Han är medförfattare till boken “From Arrogance to Intimacy – a handbook for Active Democracies” tillsammans med Dr. Andy Williamsson. Han har skrivit och bidragit till ett antal texter i samarbete med SALAR.

Martin är också en ivrig seglare. Han letar alltid efter sätt att förbättra sin yacht och uttrycka sin kreativitet i allmänhet, och han designar och skapar i metall och trä.

 

 

 Bernard le Roux

Bernard le Roux är facilitator, medlare och medgrundare av Dialogues. Han ägnar sin arbetstid åt att utveckla och förfina metoder för att kunna omvandla konflikter och spänningar till möjligheter för växande och utveckling för individer, grupper och samhället. Han tror på kraften i en ärlig och öppen dialog för att komma bortom fasta positioner och på så sätt undvika destruktiva konflikter.

Bernard tog examen i handel och juridik i Sydafrika, men valde att göra karriär som lärare och senare som medlare och facilitator. Han bor nu i Sverige och arbetar med lokala och regionala myndigheter, men arbetar också med medlingspolitik och utbildning i Colombia och ingår i lärarkåren vid School of Collective Intelligence i Marocko.

Förutom medling, facilitering, utformning av dialogprocesser, strategiskt arbete och utbildning gillar han trädgårdsarbete, matlagning, sport och friluftsliv.

 

Samarbete och projekt

Dialogues är utvecklingspartner till SKR och har bidragit till arbetet med dialog i komplexa samhällsfrågor och hantering av hot och hat mot förtroendevalda.

Dialogues var med i uppstarten av The School of Collective Intelligence i Ben Guirir, Marocko.
https://sci.um6p.ma/

 

Dialogues var delaktig i ett arbete för att bygga kompetens i social medling och dialog i Colombia i samverkan med SALAR International och Planeringsdepartementet i Colombia
http://projects.sklinternational.se/foincide/

Dialogues har ett samarbetsavtal med Sweco i frågor som rör dialog, delaktighet och konflikthantering

 

Dialogues har varit med i projektet och skapat en sida som fokuserar på verktyg och råd för dem som arbetar i demokratiska processer.
https://lift.dialogues.se/

Vi samverkar med The Peace Education Institute i Finland och var nyligen med i Connect – ett projekt om ungas delaktighet.
https://rauhankasvatus.fi/connect/

Några av våra kunder och uppdragsgivare

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (SKR)

SKF

Andra kunder: 

 • Länsstyrelsen i Kalmar
 • Länsstyrelsen i Västmanlandslän
 • Falköpings kommun
 • Skånes kommuner
 • Botkyrka kommun
 • Härnösand energi och miljö
 • Kungsbacka kommun
 • Varbergs kommun
 • Region Västerbotten
 • Marks kommun

Några exempel på uppdrag

 • En nationell dialog för utveckling av en förvaltningsplan för stora rovdjur.
 • En dialogprocess för att minska våldet i Biskopsgården (Göteborg).
 • Hantering av protester mot nedskärningar av vårdtjänster vid Sollefteå sjukhus i Västernorrland.
 • Utveckling av ett digitalt verktyg för användning av hot och hat mot förtroendevalda och kommun-/regionanställda (SKR)
 • Kompetensutveckling och processledning för ledning och fackliga representanter för SKF
 • Stöd till dialogprocesser för ökad trygghet och säkerhet i Eskilstuna, Lysekil, Sundbyberg och Enskede-Årsta-Vantör (Stockholms stad).
 • Bistå fastighets- och trafikkontoret i Malmö stad med att ta fram en dialogstrategi.
 • Stöd till projektet Urban Cable Way Project i Göteborgs stad, med offentlig dialog.
 • Stöd till Ale kommun med en offentlig dialog för att utveckla en strategi för genomförandet av Agenda 2030.
 • Stöd till förorten Enskede-Årsta-Vantör (Stockholms stad) i deras dialog kring trygghet.
 • Bistå Falköpings kommun med en dialog om skolor, segregation och klyftan mellan stad och landsbygd.
 • Konflikt på arbetsplatsen på BASF (Sverige)
 • Medling i civilrättsliga tvister för Göteborgs tingsrätt.
 • Stöd till Vårgårda kommun med en tvist om vård av psykiskt funktionshindrade personer och personal i demensboende

Exempel på utbildningar

Exempel på utbildningar och kurser som vi har hållit:

 • Introduktions- och fortsättningskurser i facilitering och dialogdesign för SALAR.
 • Att leda större och längre samverkansprocesser – Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna
 • Att förebygga och hantera konflikter – Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna
 • En kurs i social medling för tjänstemän och medlemmar av det civila samhället, Florida, Colombia.
 • En kurs i social medling och dialog för utvecklingsarbetare i samarbete med SKL International.
 • Facilitering och medling – masterclass vid skolan för kollektiv intelligens, UM6P, Marocko.
 • Facilitering och dialogdesign för stadsplanerare, Malmö stad.
 • Dialog och konflikthantering, Challenge Lab, Chalmers tekniska universitet, Göteborg.
 • Leading in the Face of Tension – en utbildning i facilitering i Helsingfors för Peace Education Institute RKI.
 • Bemötande, konflikthantering och förhandling – Länsstyrelser i Kalmar och Skåne