Nyheter och tankar

 

 

 

Här kan du läsa om nya händelser, intressanta länkar och texter

Dialogens roll i att motverka misstro och främja trygghet

Dialogens roll i att motverka misstro och främja trygghet

Ett besök från Oulu i Finland. I Sverige ser vi att polarisering mellan grupper ökar och att tilliten för myndigheter minskar. Vi ser det i våra städer och på landsbygden. Dialogues var med och stötte en grupp från civilsamhället och kommunen i deras dialogarbete. Oulus dialogprocess är en utmärkt illustration av arbetssättet som SKR utvecklade tillsammans med Dialogues.

read more
Om växthus och dialogiska rum

Om växthus och dialogiska rum

Ett dialogiskt rum är ett utrymme där dialog växer fram och frodas. Ett sådant rum är främst osynligt – eller systemiskt – i bemärkelsen att det handlar om en attityd, ett förhållningssätt, en mer eller mindre synlig struktur för samtal. Det osynliga påverkas såklart av det fysiska, synliga rummet.

read more