Ett besök från Oulu kommun i Finland

I Oulu kommun i norra Finland var det stor brist på tillit mellan den somaliska befolkningen, skolan, kommunen och polisen. Det skapade spänning och påverkade familjer, barn och tjänstepersoner. I Connectprojektet (ett EU-finansierad projekt) planerade och genomfördes dialog mellan barn, unga personer, föräldrar och kommunanställda där deltagare gemensamt tog fram förslag på hur tillit kan förbättras. Dialoger ledde till en ökad tillit mellan dem som deltog och spred sig såväl inom den somaliska gruppen som inom kommunen och polisen. De använde sig av ett tanke- och arbetssätt som SKR har utvecklat tillsammans med Dialogues och som användes av flera kommuner i någon form idag.

En grupp tjänstepersoner och chefer och projektdeltagare från kommunen och Peace Education Institute (RKI) i Finland besöker Sverige mellan den 3e och 5e april. De kommer att vara besöka SKR, Eskilstuna kommun och Falköping. Besöket möjliggörs av RKI, SKR och Dialogues.

Om projektet och Oulus dialog

I Sverige ser vi att polarisering mellan grupper ökar och att tilliten för myndigheter minskar. I våra städer förekommer även brist på förtroende mellan invånare.  Vi ser liknande mönster på landsbygden. Dialogues har länge samarbetat med SKR för att utveckla ett sätt att arbeta med komplexa samhällsfrågor. Dessa frågor präglas ofta av just polarisering, tillitsbrist och ibland motstånd. Oulus process är en utmärkt illustration av hur arbetssättet fungerar och liknar processer där SKR har stött kommuner som arbetar med komplexa frågor som trygghet, integration, skolnedläggningar och stadsplanering.