Utbildningar

Här ser ni exempel på utbildningar som Dialogues kan erbjuda din organisation. Vi kan också anordna kurser för individer om det finns tillräckligt med intresse. Utbildningar kan ske på plats, på distans eller som hybrid. 

Vår utgångspunkt

I våra utbildningar utgår vi ifrån ett systemiskt sätt att se på världen, samhället, organisationer, grupper och individer. Dessa system är komplexa. I komplexa system uppstår utmaningar som ofta medför spänning. 

Generella kurser

Här kan ni se några exempel på standardkurser som Dialogues har genomfört och kan erbjuda dig och din organisation. Kontakta oss gärna om du önskar mer information eller vill anordna en kurs.

Samtalsledning

Hur leder du samtal i grupper? Hur kan du hantera spänning som uppstår? Här kan du läsa mer om färdigheter, metoder och verktyg som ingår i kursen.

Dialogdesign

Hur du som dialogledare kan designa processer för att hantera komplexa samhällsfrågor.

Processledning

Kurser om att leda samverkansprocesser, dialogprocesser och processer för att hantera konflikter i olika sammanhang.

Konflikthantering

Hur du kan förebygga och hantera spänning, motstånd och konflikt på ett smidigt och framgångsrikt sätt.

Bemötande

Kurser om hur du kan hantera svåra situationer som uppstår när du möter människor i affekt.

Förhandling

Ett sätt att få någon att gå med på det du behöver genomföra eller på beslut som redan är fattade.