Första steg

När ni står inför ett komplext problem

Ibland uppstår en kris utan varning: en oväntad händelse inträffar – på samma sätt som en blixt kan sätta igång en eld. Ibland kan du förutse den – på samma sätt som rök tyder på att en glöd måste tas hand om för att förhindra en skogsbrand. Dialogtriagen kan ge dig en indikation av problemets art, vilka risker finns och vad du kan göra direkt för att förhindra att problemet förvärras.
Samhällskonflikter uppstår och trappas upp därför att en del av samhället känner sig marginaliserad – det vill säga när en grupp eller individ ignoreras, aktivt uteslutas eller när röster tystas ner. Åtgärder som ökar marginaliseringen kommer troligtvis att öka konfliktnivån. Om repressive åtgärder resulterar i en dämpning av konflikten, kommer den troligtvis komma upp till ytan igen – bara den här gången med ökad intensitet och på ett sätt som är svårare (och dyrare) att hantera.
Det är därför viktigt att ta första steget mot att minska spänning. ”Förstahjälp” som tillämpas utan förståelse för riskerna som finns kan ha motsatt effekt.