Konflikt och komplexitet

Vikten av kunskap om konflikt och komplexitet

KOMPLEXITET OCH KONFLIKT

Många av dagens samhällsfrågor präglas av komplexitet och behöver hanteras annorlunda än enkla eller komplicerade frågor för att motverka att spänningen i frågan ökar. Om spänningar och konflikter hanteras på rätt sätt kan de fungera som katalysatorer för välbehövliga förändringar. För att undersöka vad som är ”rätt sätt” är det viktigt att identifiera frågans konflikt- och komplexitetsnivå, något som Dialogtriagen kan bidra med.

KOMPLEXITET

Vi skiljer mellan enkla, komplicerade och komplexa frågor. I hanteringen av en enkel eller komplicerad fråga är det möjligt att planera och resonera linjärt. Komplexa frågor beter sig däremot annorlunda; de befinner sig i ständig förändring och kräver andra tanke- och arbetssätt för att hanteras konstruktivt. Vi avråder från att hantera en komplex fråga som om den vore en enkel eller komplicerad. Då ökar nämligen spänningen.

KONFLIKT

Människor som befinner sig i konflikt tenderar att stänga sig istället för att öppna sig. Vi ser andra som motståndare eller fiender och vi blir mer självupptagna. Vi ser inte hela bilden utan fastnar i vårt eget perspektiv. När vi hamnar i konflikt förs vi in i en konfliktspiral som piskar upp konflikteskalationen, men med rätt kompetens är det möjligt att vända på spiralen och istället skapa bättre relationer. Spänningar och konflikter kan nämligen fungera som katalysatorer för välbehövliga förändringar förutsatt att de hanteras på rätt sätt. Ju tidigare man hanterar konflikten desto bättre.

Dialogtriagen

Att begripliggöra samhällsproblem

Dialogtriagen är ett verktyg som tar hänsyn till såväl problemets komplexitet och dess nivå av konflikt för att kunna förstå:

  • Problemets art och vilken typ av dialog som behövs
  • Risker
  • Möjligheter
  • Vilken kapacitet som behövs för att designa och facilitera en dialog
  • Första hjälp – vad som behövs direkt

Genom att svara på frågor kopplade till varje axel kan du identifiera en ruta på en matris som ger dig ledtrådar om vad som behöver göras.

Kontakta oss för mer information om Dialogtriagen