Dialog

Vad är dialog?

Dialog är ett samtal mellan parterna som är berörda eller inblandade i ett gemensamt problem eller en konflikt. För oss handlar det ofta om försök att hantera komplexa samhällsfrågor eller -konflikter. Men det kan också innebära samtal för att hantera problem eller minska spänning inom organisationer.

Svåra samhällsfrågor innehåller ofta någon grad av spänning eller konflikt. Våra vanliga sätt att hantera problem är ofta otillräckliga för att lösa dessa utmaningar och skapa långsiktiga och hållbara lösningar. De kräver ett angreppssätt som inkluderar alla som är berörda.

Dialog har visat sig vara ett effektivt sätt att skapa det samspelet som behövs. Spänningen minskar oftast direkt och förtroende byggs under tiden som problemet hanteras gemensamt. Den dialogen krävs dock noggrann design och kompetent samtalsledning.

Samhällskonflikter samt mindre problem som bär med sig någon spänning bör hanteras på ett sätt som skapar flöde: det vill säga att röra sig från låsta positioner till ömsesidig förståelse och även empati för varandra. Facilitatorns uppgift är att skapa en trygg plats – präglats av öppenhet och klarhet – där deltagarna i dialog kan säga det som behöver sägas.

Dialog är en process som gör det som är dold synlig och det som inte kan sägas sägbar. Den bidrar till att förtroende byggs och relationer stärkas. Den ä ren process som bygger en hållbar fred mellan dem som har motsatta åsikter eller perspektiv. Den kan leda till konkreta beslut eller överenskommelser, men det är inget krav för succé. Deltagare kan likaväl komma fram till att de skiljer sig från varandra, men att de kan leva sida vid sida med ömsesidig respekt för varandra.

Dialog är enbart ett verktyg

Dialog är ett verktyg. Den kan ta olika uttryck. Olika typer av dialog används för olika syften. En kniv är också ett verktyg. Det finns knivar som används i köket, i snickeriet, i operationssalar eller i trädgården. De är alla olika sorts knivar. En kökskniv är av ringa värde för en snickare och en machete är inte anpassat för användning i kirurgi.

Det är därför viktigt att överväga vilken typ av dialog du behöver för att hantera en viss situation. Hur du utför dialog och vad den har för kvalitet är också viktigt. Stora och mindre grupper behöver olika typer av dialogprocesser. Enkla och komplexa frågor likadant. Om spänning eller konflikt är närvarande kan medling behövs. Ibland behövs förhandling. Alla dessa är olika former av dialog

Dialogtriagen ger dig en första indikation på typen av dialog som behövs för att hantera en viss situation.