Hantera svåra möten

Kurssida för en avancerad kurs för dialogledare som arbetar med trygghetsfrågor

Det kommer att bli spännande att se er alla igen. Syftet med denna avancerade kurs är att lära mer om hur vi kan hantera konflikter som uppstår i olika sammanhang när människor möter varandra.

Plats och tider

 

På onsdag 23 november är vi på Contrast, Kriebsensgatan 4. Vi börjar klockan 12.00 och slutar ca. 16.00.

På torsdag är vi på Stadsmuseet, Faktorigatan 4b, i Föreläsningssalen. På inbjudan som skickades ut skulle vi börja klockan 09.00 men jag kommer att föreslå att vi börjar klockan 08.30. Vi slutar ca 14.45 och inte 16.00.

Innan kursen börjar

 

Här är en länk till en klip från “Tunna blå linjen” som jag vill be er att ni tittar på (börja på 33:30 och slutar på 43:20 i avsnit 5)

https://www.svtplay.se/video/37061549/tunna-bla-linjen/tunna-bla-linjen-sasong-2-avsnitt-5?position=2011&id=jLZ5X7V

Klippet handlar om en “utbildningsdag” hos polisen där de ska prata om polisens agerande, attityder till polisen och polisens attityd till unga människor och brottslighet. De får in en “expert” som leder samtalet.

Fundera över följande frågor:

 • Vad handlar konflikten/konflikterna som spelar ut sig egentligen om?
 • Hur skulle ni har lagt upp ett sådant möte för att prata om en jobbig händelse?
 • Hur skulle ni ha hanterat delen där ungdomar berättar om sina upplevelser?
 • Hur skulle ni ha hanterat samtalet när den började bi spänt?

 

Här hittar ni materialet som kan påminna er om några saker vi tog upp under första utbildningstillfällena. Jag kommer att lägga upp mer under dagarna innan vi ses i Eskilstuna och efter vår utbildning.

Att hantera spänning och konflikt

Det går att hantera spänning, motstånd och konflikt om du, i första hand, förstår varför dessa uppstår. Fragmentering och marginalisering är de främsta orsaken till varför konflikter uppstår och eskalerar.

Sedan behöver du strategier för att motverka fragmentering och marginalisering. 

För att kunna följa strategin som du väljer behöver du såklart färdigheter som bidrar till att motverka konfliktens grundorsak.

Om fragmentering och marginalisering som konfliktorsak

Det finns två sätt att tänka kring hur konflikter uppstår.

Det ena utgår ifrån att fragmentering är orsaken. Det är främst David Bohm (och William Isaacs) som pratar om fragmentering. Deras tankesätt bygger på Bohms teori att allt hänger ihop och att saker påverkar varandra på sätt som vi ännu inte begriper. Bohm var fysiker och samarbetade med Albert Einstein och Nils Bohr. Det andra bygger på psykologi och formuleras av Arnold Mindell. Mindells arbete utvecklades vidare av Myrna Lewis. Deep Democracy utgår ifrån att marginalisering är orsaken till att spänning, motstånd och konflikt uppstår. Den fokuserar främst på gruppdynamik men principen är lika användbar för individer och samhället i stort.

Fragmentering

Eftersom vi enbart ser en del av helheten har vi, som individer, ett begränsat perspektiv.

De flesta känner igen berättelsen (eller dikten) om de sex blinda männen och elefanten (se videon om fragmentering). Alla tror sig ha förstått vad en elefant är men har enbart en del av helheten. Så är det i de flesta fall även med våra samverkansprocesser, möten och samtal där spänning uppstår. Människor som står på olika sidor och kritiserar varandra har var sin bild av verkligheten.

Det följer att vi kan få en mer nyanserad och fullständig förståelse av en fråga eller ett problem genom att inkludera flera perspektiv.

Det är ofta så att de som arbetar inom myndighetsvärlden utgår ifrån sina uppdrag och ser vissa saker medan de som påverkas av myndigheternas beslut ser och upplever något annat. Det kan dock vara en utmaning att inkludera röster som är öppet kritiska eller motstridiga.

När vi fastnar i vårt perspektiv och ser det som enda sanning, eller som ett bättre sätt att förstå ett problem eller utmaning, uppstår spänning. Spänningen uppstår därför att vi ser vårt perspektiv som överlägsen. Andra som står för andra eller motsatta perspektiv blir då motståndare och i slutänden fienden.

När vi fastnar i vårt perspektiv betyder det att vi tror att det vi ser är den fullständiga sanningen. Vi hävdar ”fakta” som ett sätt att övertyga andra att vi har rätt. När detta händer kan vi börja se andra som inte håller med oss som motståndare. Vi stänger oss för deras perspektiv. När vi gör det uppstår känslan av ”vi och dom”. Vi har rätt, de har fel. Det behöver inte direkt leda till spänning, men vägen är öppen för att spänning uppstår om frågan är tillräckligt viktigt för en eller fler av parterna.

Marginalisering som konfliktorsak

Vi lär oss av psykologin att känslor som trängs undan skapar stress. På samma sätt skapas stress i relationer, grupper och i samhället när en viktig röst undanträngs eller marginaliseras. Marginalisering uppstår när någon känner att de inte blir hörda, sedda, tagna på allvar eller på annat sätt exkluderas.

Historien är fylld av exempel på grupper som exkluderas som gör revolt mot dem som stänger ut dem. På grupp- eller organisationsnivå vet vi att en person som exkluderas ofta upplever frustration. Vi har alla varit på möten där det vi säger inte tas emot eller på något sätt trängs undan. I relationer likadant. När det finns saker som vi pratar om och andra som vi undviker, kan spänning uppstå om saken är tillräckligt viktig.

Relationer, grupper och samhället har, precis som vi individer, en aspekt som är medveten och en som är omedveten. Den del som är medveten i en kollektiv samling av människor är den som alla ser, som tillåts eller som betraktas som normen. Den del som är osynlig, inte tillåts eller är normavvikande kan ses som gruppens eller samhällets omedvetna. Vi använder isberget som en bild för det som är medvetet och omedvetet – en del som är över och en del som är under vattenytan.

När jag till exempel bestämt hävdar att jag inte har rasistiska tankar, kan det vara att jag inte vill eller kan erkänna att jag ibland skiljer mellan folk på grund av sin hudfärg eller härkomst. Jag tränger bort känslorna som jag inte vill erkänna att jag har. I samhället ser vi ofta hur grupper som påstår vara anti-rasistiska ändå diskriminerar mot andra. Det betyder inte att de är oärliga. De tror uppriktigt att de inte diskriminerar och är inte medvetna om sina diskriminerande tankar.

När en röst eller del av en grupp marginaliseras uppstår spänning. Spänningen som uppstår tär på energi. Det gäller spänning inom individer, på arbetsplatser, i möten eller i samhället. Det kräver också mer energi att hantera konfliktens konsekvenser.  Desto mer de eskalerar, desto högre blir kostnader räknat i såväl pengar som i psykosociala problem som uppstår och måste hanteras.

Att hålla tankar och känslor undanträngda tar kraft. Jag som individ upplever jag stress när jag tränger bort tanken om att göra något som jag bör göra men inte har lust med. Eller när jag tränger bort en obehaglig känsla som är kvar efter ett infekterat möte. Jag kan vakna på natten och upptäcka att jag inte kan släppa tanken. Så är det också i samhället.

 

7 Strategier för att hantera spänning och konflikt

Här är några strategier som motverkar såväl fragmentering och marginalisering. Mycket beror såklart på rollen du har i konflikten – om du är del av den eller en neutral tredjepart.

 • Att använda dig av ett dialogiskt tankesätt och sätt att agera
 • Att sakta ner samtalet
 • Att skapa plats – och ta plats
 • Att förstå att det alltid finns flera perspektiv
 • Att benämna det som inte pratas om
 • Att främja öppenhet
 • Att skapa klarhet

Dessa strategier kommer att bli tydligare på utbildningen

Grundfärdigheter

Det finns tre grundfärdigheter som bidrar till alla konflikthanteringsstrategier. De grundar sig alla i ett förhållningssätt (som vi ibland kallar för meta-färdigheter).

Grundfärdigheter

 • Lyssnande
 • Återspegling
 • Öppna frågor
 • Summering

Meta-färdigheter

 • Förmågan att inta en neutral roll
 • Att tänka inkluderande
 • Nyfikenhet
 • Förmågan att se och skapa synergi
 • En positiv konfliktsyn

Samtalsledning - kurshäfte

Några saker som vi tog upp i utbildning om samtalsledning

Ladda ner PDF via länken:

PDF – Eskilstuna 2022 samtalsledning

Nejets visdom

Om Nejets visdom

Ladda ner PDF via länken:

Nejets visdom

En dialogisk processlogik

Läs mer om processlogiken

Ladda ner PDF via länken:

En dialogisk processlogik