MARTIN SANDE

+ 46 706 47 96 67

martin.sande@dialogues.se

BERNARD LE ROUX

+ 46 763 16 55 55

bernard.leroux@dialogues.se

EMILIA RÓZSA

+ 46 730 48 53 08

emilia.rozsa@dialogues.se

Vi utgår ifrån Göteborg, men arbetar över hela Sverige och i viss mån även internationellt.

dialogues.se

facebook.com/dialogues.facilitation

martin.sande@dialogues.se

bernard.leroux@dialogues.se

emilia.rozsa@dialogues.se

Copyright © Dialogues 2018. All rights reserved. Photo copyright © Laban Dalgren. All rights reserved.