This post is also available in: enEngelska

GÖR DET SPÄNNINGSFYLLDA PRATBART

Dialog kan förvandla samhälleliga spänningar och konflikter till en konstruktiv kraft.

dialogues.se

facebook.com/dialogues.facilitation

martin.sande@dialogues.se

bernard.leroux@dialogues.se

emilia.rozsa@dialogues.se

Copyright © Dialogues 2018. All rights reserved. Photo copyright © Laban Dalgren. All rights reserved.